Monday, October 10, 2011

Come rain, come shine.

comeraincomeshine-pavinees

 ไม่ได้อัพบล๊อกนานมาก และวันนี้ก็ไม่ใช่วันดีๆ สำหรับประเทศไทยเสียด้วย :(
เมืองหลายเมืองจมน้ำ ณ ขณะนี้ ช่วยเท่าที่สามารถทำได้ ที่ให้ได้มากสุดคงเป็นกำลังใจ...

ได้แต่หวังว่าสิ่งนี้จะผ่านไปโดยเร็ว...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...